Fraktion

CDU

Vorsitz: Tobias Rosenbaum
Stellv. Vorsitz: Thomas Rädlein